انگلیسی
چهارشنبه ٣١ مرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

منیژه صدری                         

مرتبه علمی:استادیار

پست الکترونیکی :manijehsadri@gmail.com

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، عنوان پایان نامه: علل عزل و قتل تیمور بختیار استاد راهنما: دکتر رضا شعبانی، استاد مشاور دکتر ناصر تکمیل همایون

دکتری دانشگاه آنکارا بهمن 1390/ عنوان پایان نامه: تاثیر عثمانی در نوگرایی ایران در قرن 19؛ تاثیر عثمانی در نوگرایی ایران در قرن نوزدهم استاد راهنما:     Doç.Dr. Bekir KÖÇ

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.